ដើម្បីកំណត់ប្រទេសដែលមានជាងគេនៅអាស៊ី គេហទំព័រ Insider Monkey បានវិភាគទិន្នន័យទ្រព្យសម្បត្តិសកលពីសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Credit Suisse គិតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២១។

leftcenterrightdel
វៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ ១៦ ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានជាងគេទាំង២០ នៅអាស៊ី (រូបថត៖ QUORA)

ចំពោះវៀតណាម តារាងចំណាត់ថ្នាក់នេះចាត់ទុកថា ថ្វីត្បិតតែជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបក៏ដោយ ក៏វៀតណាមមានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ហើយក្លាយជាប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនជាងគេក្នុងសតវត្សរ៍ទី២១។ ទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ២០២១ គឺមាន ៩៨៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh