នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សា ភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីមុខងារ ភារកិច្ច និងទិសដៅប្រតិបត្តិការមួយចំនួនរបស់លេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភាវៀតណាម និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា, ទិសដៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភាវៀតណាម និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាដោយយោងតាមអនុស្សរណៈនៃការ​យោគយល់​គ្នារវាងភាគីទាំងពីរ។

leftcenterrightdel
ប្រតិភូទាំងឡាយចូលរួមកិច្ចពិភាក្សា

លោក អ៊ុំ សារិទ្ធ អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា មានបំណងថា នាពេលខាងមុខ ភាគីទាំងពីរនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅវេទិកាអន្តរសភាពហុភាគី; បង្កើនការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តមុខងារ និងភារកិច្ច។

ឯកភាពជាមួយអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា លោក Bui Van Cuong អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភា និងជាប្រធានខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភាវៀតណាម ក៏បានលើកសំណើនូវខ្លឹមសារមួយចំនួននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរនាពេលខាងមុខ ដើម្បីអនុវត្តអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរ។

leftcenterrightdel
លោក Bui Van Cuong អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភា និងជាប្រធានខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភា

ភាគីទាំងពីរនឹងផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន និងបទពិសោធន៍ក្នុងការកសាងជួរកម្មាភិបាល មន្ត្រីរាជការ និងនិយោជិតមានគុណភាព និងបំពេញតម្រូវការនៃភារកិច្ចនយោបាយដែលត្រូវបានប្រគល់ឲ្យ ផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងបទពិសោធន៍ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មាន សារព័ត៌មាន និងការបោះពុម្ពផ្សាយ; បង្កើនការបរិវត្តកម្មឌីជីថល កសាងខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភាអេឡិចត្រូនិក បណ្ណាល័យឌីជីថល និងសារមន្ទីឌីជីថល ធានាឲ្យបាននូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ រួមទាំងការសិក្សាអំពីបច្ចេកទេសទំនើបជំនួសប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសចាស់។ 

leftcenterrightdel
លោក អ៊ុំ សារិទ្ធ អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងកិច្ចពិភាក្សា

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (ដែលមានសុពលភាពរយៈពេល៣ឆ្នាំ) លោក Bui Van Cuong អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភា បានលើកសំណើថា ភាគីទាំងពីររៀបចំកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ និងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និងកីឡារវាងស្ថាប័នទាំងពីរតាមពេលវេលាសមស្រប។

leftcenterrightdel
អគ្គលេខាធិការនិងគណៈប្រតិភូទាំងពីរចូលរួមកិច្ចពិភាក្សា

លោក Bui Van Cuong អគ្គលេខាធិការ និងជាប្រធានខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភា ជឿជាក់ថា ដោយមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងមនោសញ្ចេតនាល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរ ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសភានៃប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តរីកចម្រើនថែមទៀត ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភាវៀតណាម និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានឹងបន្តអភិវឌ្ឍបានល្អ៕

បកប្រែដោយ Pham Diep