ការចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងនេះក៏បញ្ជាក់ពីតួនាទី និងឋានៈរបស់វៀតណាមក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក ក៏ដូចជាជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមដើម្បីរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងតំបន់។

នៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំទាំងឡាយ លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Phan Van Giang បានជួបទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជា ឡាវ ចិន ឥណ្ឌូនេស៊ី សហរដ្ឋអាមេរិក ឥណ្ឌា និងកូរ៉េខាងត្បូង តាមរយៈនោះចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងគ្នាទៅវិញទៅមក និងជំរុញទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិ។

នៅខាងក្រោមជារូបភាពមួយចំនួនរបស់អ្នកកាសែតកងទ័ពប្រជាជនអំពីសកម្មភាពរបស់លោក Phan Van Giang រដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជា៕

leftcenterrightdel
លោក Phan Van Giang រដ្ឋមន្ត្រី ចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាន-អាមេរិក

leftcenterrightdel
លោក Phan Van Giang រដ្ឋមន្ត្រី និងលោក Lee Jong Sup រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងជំនួបទ្វេភាគី

leftcenterrightdel
លោក Phan Van Giang រដ្ឋមន្ត្រីនៅកិច្ចប្រជុំ ADMM ចង្អៀត

leftcenterrightdel
លោក Phan Van Giang រដ្ឋមន្ត្រី នៅកិច្ចប្រជុំ ADMM+ លើកទី៩

leftcenterrightdel
លោក Phan Van Giang រដ្ឋមន្ត្រី ជួបជាមួយលោក Shri Rajnath Singh រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌា

leftcenterrightdel
លោក Phan Van Giang រដ្ឋមន្ត្រី ជួបពិភាក្សាជាមួយលោក Josse C. Faustino Jr. រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទីក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីន នៅខាងក្រៅ ADMM+

បកប្រែដោយ Thuy Anh