ក្នុងឱកាសនេះ ភាគីទាំងពីរបានចែករំលែកអំពីការចលនាអ្នកមុខអ្នកការ ការធ្វើឱ្យសុក្រិតនូវគោលនយោបាយ ច្បាប់ស្តីពីជំនឿ និងសាសនា ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងបាតុភូតជំនឿសាសនាថ្មី…

leftcenterrightdel
ទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចសន្ទនា (រូបថត៖ vnanet.vn)

នាពេលខាងមុខ គណៈកម្មការរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាសនាវៀតណាម និងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សឡាវកសាងជាតិនឹងបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលកម្មាភិបាលផ្នែកសាសនា ជួយគាំទ្រសមាគមពុទ្ធសាសនានៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងសកម្មភាពព្រះពុទ្ធសាសនា៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh