វៀតណាមផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញសាច់និងជលផលសម្រាប់សហគ្រាសអាមេរិកចំនួន៦៧០

វៀតណាមផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញសាច់និងជលផលសម្រាប់សហគ្រាសអាមេរិកចំនួន៦៧០

២៦ កុម្ភៈ ២០២០ (18:01)

កប.អនឡាញ - តាំងពីថ្ងៃទី២៤ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ក្រុមបេសកកម្មវៀតណាមដឹកនាំដោយលោក Le Quoc Doanh អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការដោះដូរកសិកផលវៀតណាម-អាមេរិក។

go top