នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន  TASS របស់រុស្ស៊ី

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASS របស់រុស្ស៊ី

២២ ឧសភា ២០១៩ (21:32)

កប.អនឡាញ - ក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ដល់ ២៣ ឧសភា នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASS របស់រុស្ស៊ី។ សូមផ្សាយជូនមិត្តអ្នកអានដូចខាងក្រោម៖

go top