សារទូរលេខអបអរសាទរខួបលើកទី ៤៥ នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតវៀតណាម - មីយ៉ាន់ម៉ា

សារទូរលេខអបអរសាទរខួបលើកទី ៤៥ នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតវៀតណាម - មីយ៉ាន់ម៉ា

២៩ ឧសភា ២០២០ (17:46)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ក្នុងឱកាសខួបលើកទី៤៥ នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និងសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា (ថ្ងៃទី២៨ ឧសភា ឆ្នាំ១៩៧៥ / ថ្ងៃទី២៨ ឧសភា ឆ្នាំ២០២០) អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Nguyen Phu Trong បានផ្ញើសារទូរលេខអបអរសាទរជូនលោកប្រធានាធិបតី Win Myint ។

go top