ពិធីបើកសម្ពោធពិព័រណ៌ «កម្ពុជា-ព្រះរាជាណាចក្រវប្បធម៌»

ពិធីបើកសម្ពោធពិព័រណ៌ «កម្ពុជា-ព្រះរាជាណាចក្រវប្បធម៌»

២៩ កញ្ញា ២០២២ (18:02)

កប.អនឡាញ - នារសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា នៅសារមន្ទីរទីក្រុងហូជីមិញ ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍វៀតណាម សហការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជា បានរៀបចំពិធីបើកការតាំងពិព័រណ៌ “កម្ពុជា-ព្រះរាជាណាចក្រវប្បធម៌”។ នេះជាសកម្មភាពក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍វប្បធម៌កម្ពុជាឆ្នាំ ២០២២ នៅវៀតណាម។

go top