ឥណ្ឌូនេស៊ី៖ មនុស្សជាង ៤០ នាក់ត្រូវស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់

ឥណ្ឌូនេស៊ី៖ មនុស្សជាង ៤០ នាក់ត្រូវស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់

១៨ មិនា ២០១៩ (21:00)

មូលហេតុកើតមានឡើងទឹកជំនន់នៅ Sentani ជិតទីក្រុង Jayapura នៃខេត្ត Papua គឺដោយសារមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា។

go top