ខេត្ដ Gia Lai រៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ និងបញ្ចុះអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីជីវិត

ខេត្ដ Gia Lai រៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ និងបញ្ចុះអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីជីវិត

២៣ ឧសភា ២០១៨ (19:37)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ឧសភា នៅទីបញ្ចុះសពយុទ្ធជនពលីស្រុក Duc Co ខេត្ដ Gia Lai បានប្រព្រឹត្ដឡើងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ និងបញ្ចុះអដ្ឋិធាតុកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្ដ និងអ្នកជំនាញការវៀតណាមដែលពលីជីវិតកាលពីសម័យសង្គ្រាមនៅកម្ពុជា។

go top