វៀតណាមមានមូលដ្ឋានគតិយុត្ដិគ្រប់គ្រាន់ និងមានភស្ដុតាងជាប្រវត្ដិសាស្ដ្រចំពោះប្រជុំកោះ Hoang Sa និងកោះ Truong Sa

វៀតណាមមានមូលដ្ឋានគតិយុត្ដិគ្រប់គ្រាន់ និងមានភស្ដុតាងជាប្រវត្ដិសាស្ដ្រចំពោះប្រជុំកោះ Hoang Sa និងកោះ Truong Sa

២៣ មិនា ២០១៨ (21:08)

កប.អនឡាញ - កាលពីថ្ងៃទី ២២ មីនា នៅសន្និសីទកាសែតសាមញ្ញនៃក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានផ្ដល់ចម្លើយដល់អ្នកយកព័ត៌មានស្ដីពីការដែលតៃវ៉ាន់ធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិតនៅតំបន់កោះ Ba Binh ចំណុះប្រជុំកោះ Truong Sa របស់វៀតណាម លោកស្រី Le Thi Thu Hang អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេ​ស​វៀតណាម បានមានប្រសាសន៍ថា៖

go top