សកម្មភាពនេះគឺសំដៅលើកទឹកចិត្តប្រជាជនហាត់ប្រាណ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសុខភាព និងលើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ផ្សព្វផ្សាយរបៀបរស់នៅ និងវប្បធម៌ល្អសម្រាប់ប្រជាជន។

leftcenterrightdel
ប្រជាជនជាង ៣០,០០០នាក់ ចូលរួមទិវារត់ប្រណាំងអូឡាំពិកដើម្បីសុខភាពប្រជាជនទាំងមូល (រូបថត៖ dangcongsan.vn)

 

ទន្ទឹមនឹងនោះ សកម្មភាពកីឡាសម្រាប់ប្រជាជនទាំងមូលត្រូវបានរៀបចំតាមរយៈចលនាហាត់ប្រាណនៅពាក់កណ្តាលម៉ោងធ្វើការសម្រាប់កម្មាភិបាល កម្មករ និងសកម្មភាពកីឡាផ្សេងៗទៀត៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh