គិតត្រឹមដំណាច់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបមកវៀតណាមបានកើនឡើងដល់ជាង ១១.២ លាននាក់ កើនឡើង ៣.៨ ដងបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន និងស្មើនឹង ៦៨.៩% បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩ នៅពេលដែល Covid-19 មិនទាន់ផ្ទុះឡើង។

leftcenterrightdel
រូបថតឧទាហរណ៍៖ baochinhphu.vn

នាយកដ្ឋានទេសចរណ៍ជាតិវៀតណាមបានឲ្យដឹងថា ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាទីផ្សារភ្ញៀវទេសចរធំបំផុតក្នុងរយៈពេល ១១ ខែកន្លងមក ជាមួយនឹងចំនួនភ្ញៀវទេសចរចំនួន ៣.២ លាននាក់ (ស្មើនឹង ២៨.៥%)។ បន្ទាប់មកគឺប្រទេសចិន និងតៃវ៉ាន់ (ចិន)។

រូបភាពទេសចរណ៍វៀតណាមបន្តទទួលបានការវាយតម្លៃខ្ពស់ពីមិត្តអន្តរជាតិ។ គេហទំព័រឧទ្ទេសនាមទេសចរណ៍អនឡាញ Travel Lemming បានប្រកាសពីគោលដៅទេសចរណ៍កំពូលទាំង ៥០ នៅឆ្នាំ២០២៤ ហើយកោះ Phu Quoc របស់វៀតណាមមានកិត្តិយសក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ៦៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh