សប្តាហ៍នេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី ៣ ឧសភា ដោយមានកម្មវិធីវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ជាច្រើនដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Da Lat ទីក្រុង Bao Loc និងស្រុកនានានៃខេត្ត។

leftcenterrightdel
កម្មវិធីសិល្បៈក្នុងពិធីបើកសប្តាហ៍មាសទេសចរណ៍ Lam Dong ឆ្នាំ២០២៣

ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះក្នុងគោលបំណងបង្កើតកម្មវិធី និងផលិតផលទេសចរណ៍ថ្មី និងជាក់ស្តែង ដើម្បីជំរុញទេសចរណ៍ អភិរក្ស និងលើកកម្ពស់អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌បណ្តាជនជាតិ និងអភិវឌ្ឍភូមិសិប្បកម្មប្រពៃណីដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពទេសចរណ៍។ សកម្មភាពក្នុងសប្តាហ៍នេះផ្តោតលើ "ទេសចរណ៍ស្វែងយល់ វប្បធម៌ និងម្ហូប"; "ទេសចរណ៍សហគមន៍" និង "ស្វែងយល់តំបន់ភាគខាងត្បូងនៃ Lam Dong" ។ ក្នុងនោះ សកម្មភាពលេចធ្លោមួយចំនួនដូចជា៖ ពិធីបុណ្យវប្បធម៌គងឃ្មោះ ការសម្តែងសិល្បៈប្រជាប្រិយ និងការសម្តែងសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណី ការបង្កើតពិធីបុណ្យនានាឡើងវិញ ... តាមរយៈសប្តាហ៍មាសទេសចរណ៍ ខេត្ត Lam Dong មានបំណងចង់បន្តទាញយកសក្តានុពល  និងកំណាត់ពាណិជ្ជសញ្ញាទេសចរណ៍ Da Lat-Lam Dong នៅលើផែនទីទេសចរណ៍វៀតណាម ក៏ដូចជាពិភពលោក៕

បកប្រែដោយ Duy Hoan