ប្រព្រឹត្តឡើងពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា និងថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា (តាមច័ន្ទគតិ)  ផ្សារស្នេហ៍ Bao Lac មិនត្រឹមតែជាកន្លែងផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌-សិល្បៈ ម្ហូបអាហាររបស់ជនជាតិ Tay, Nung, Mong... នៅខេត្ត Cao Bang ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាកន្លែងជួបជុំ និងច្រៀងឆ្លើយឆ្លងរបស់ក្មេងប្រុសស្រីមកពីគ្រប់ភូមិទៀតផង។ នេះក៏ជាឱកាសសម្រាប់ប្រជាជនលក់ផលិតផលសិប្បកម្មប្រពៃណី និងផលិតផលប្រចាំតំបន់ក្នុងមូលដ្ឋាន។

leftcenterrightdel
គូស្នេហ៍ជិះសេះទៅផ្សារស្នេហ៍
leftcenterrightdel
នារីជនជាតិ Mong ចុះផ្សារក្នុងសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណី
leftcenterrightdel
ច្រៀងឆ្លើយឆ្លង
leftcenterrightdel
ល្បែងដើរជើងទោមនៅផ្សារស្នេហ៍
leftcenterrightdel
ក្មេងប្រុសស្រីជនជាតិ San Chi នៅផ្សារ
leftcenterrightdel
ការទិញ លក់ផលិតផលសិប្បកម្មប្រពៃណី

បកប្រែដោយ Huyen Trang