បន្ទាប់ពីប៉ុន្មានថ្ងៃជួយក្រុមគ្រួសារធ្វើចំការ ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ សិស្សនៅមូលដ្ឋានភ្នំកំពុងមករៀនទាំងអារម្មណ៍អន្ទះសា ស្គាល់មិត្ដភក្ដិ គ្រូបង្រៀន និងត្រៀមខ្លួន ទទួលស្វាគមន៍ឆ្នាំសិក្សាថ្មី។

leftcenterrightdel
លោកគ្រូអ្នកគ្រូសាលាបឋមសិក្សា Pa U ស្រុក Muong Te ខេត្ដ Lai Chau នាំសិស្សឆ្លងកាត់ជ្រោះត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញ
leftcenterrightdel
លោកគ្រូអ្នកគ្រូឆ្លងកាត់ផ្លូវលំបាកដើម្បីលើកទឹកចិត្ដសិស្សមកសាលារៀន
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
ឪពុកម្តាយរបស់សិស្សនៅសាលាមត្តេយ្យ Vang Anh ឃុំ Chim Van (ស្រុក Bac Yen ខេត្ដ Son La) មកសំអាតបរិវេណសាលារៀនដើម្បីស្វាគមន៍ឆ្នាំសិក្សាថ្មី
leftcenterrightdel
គ្រូបង្រៀនជាជាងកាត់សក់សម្រាប់សិស្ស
leftcenterrightdel
អ្នកគ្រូដូចជាម្តាយដ៏សម្បុរស
leftcenterrightdel
ងូតទឹកឲ្យសិស្ស
leftcenterrightdel
គ្រូបង្រៀនបង្កើតតុក្កតាពីវត្ថុធាតុដើមកែច្នៃឡើងវិញ
leftcenterrightdel
សាលាបឋមសិក្សា Pa U ស្រុក Muong Te ខេត្ត Lai Chau មានសិស្សចំនួន ៥៨០ នាក់ ក្នុងនោះ ១០០% គឺជាជនជាតិ La Hu
leftcenterrightdel
សិស្សមកសាលារៀនយ៉ាងអុឺកធឹក

បកប្រែដោយ Pham Diep