តាមរយៈកម្មវិធីនេះ សិល្បករបានជួយទស្សនិកជន និងយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីលក្ខណៈវប្បធម៌របស់ប្រទេសនីមួយៗ ជាមួយនឹងភាពស្រដៀងគ្នារវាងយុវជននៃប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង ១១ ដើម្បីបញ្ជាក់សារ “ដើម្បីអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយខ្លាំងក្លា”។

leftcenterrightdel
ការសម្ដែងសិល្បៈក្នុងកម្មវិធី “ដើម្បីអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយខ្លាំងក្លា” (រូបថត៖ vov.vn)

ក្នុងកម្មវិធី តំណាងយុវជននៃប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង ១១ បានបញ្ជាក់ “កម្លាំងនៃយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍” ដោយការបង្ហាញផែនទីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមួយនឹងហត្ថលេខាជាង ១១,០០០ ដែលប្រមូលក្នុងថ្ងៃនៃ Festival។ នេះជារូបភាពបង្ហាញសាមគ្គីភាពរបស់យុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh