ផ្លែទុរេនចំនួន ១៨.៥ តោន ទទួលបានលេខកូដតំបន់ដាំពីសហករណ៍ទុរេន Truong Phat (ស្រុក O Mon) និងអង្គភាពនាំចេញគឺក្រុមហ៊ុន Ngoc Minh LS។

leftcenterrightdel
ចំនួនផ្លែទុរេនដំបូងនៃទីក្រុង Can Tho ត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិន

ការនាំចេញផ្លែទុរេនទៅកាន់ប្រទេសចិនគឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការចរចារយៈពេលវែងរបស់ស្ថាប័នជំនាញវៀតណាម និងចិន ជាមួយនឹងការរួមដំណើររបស់អ្នកដាំទុរេន និងសហគ្រាសនាំចេញផ្លែទុរេនវៀតណាម ហើយបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពក្នុងកិច្ចសហការដំបូងរវាងតំបន់ដាំដុះ និងសហគ្រាស ជាមួយតំបន់ផលិតទុរេនដែលក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភកសាងលេខកូដតំបន់ដាំនាពេលកន្លងមក៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh