វេទិកាត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងតភ្ជាប់សហគ្រាសនៃប្រទេសទាំងពីរ ជម្រុញពាណិជ្ជកម្មការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មលើកសិផលឆ្ពោះទៅរកគោលដៅពាណិជ្ជកម្មសរុប ១០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។

leftcenterrightdel
តែគឺជាកសិផលមួយក្នុងចំណោមកសិផលត្រូវបាននាំចេញទៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ី (រូបថត៖ nongnghiep.vn)

វេទិកាជាឱកាសសម្រាប់ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងថ្នាក់រដ្ឋ មជ្ឈិម និងតំបន់មូលដ្ឋាន និងបណ្ដាស្ថាប័នតំណាងពាណិជ្ជកម្ម ពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី ក៏ដូចជា បង្ហាញបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ លក្ខខណ្ឌធានាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៃកន្លែងកែច្នៃជលផលរបស់វៀតណាមដែលនាំចេញទៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ដោះស្រាយការលំ​បាកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្ម  និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការនាំចូល នាំចេញកសិផល និងជលផល៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh