នេះជាជំនួយបំពេញបន្ថែមសម្រាប់កម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី និងក្រុមធនាគារពិភពលោក (ABP) ដែលជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមក្នុងការកសាង និងអនុវត្តគោលនយោបាយផ្សេងៗ។

leftcenterrightdel
លោកស្រី Carolyn Turk នាយិកាធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅវៀតណាម

លោកស្រី Carolyn Turk នាយិកាធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅវៀតណាម សង្កត់ធ្ងន់ថា កម្មវិធី ABP នឹងបន្តផ្ដល់យោបល់ ដើម្បីជួយវៀតណាមបន្តធ្វើកំណែទម្រង់។ នេះជាកំណែទម្រង់ចាំបាច់សម្រាប់វៀតណាមស្ដារឡើងវិញក្រោយជំងឺ Covid-19 ព្រមទាំងកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះ ដើម្បីទទួលគោលដៅក្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh