ទំហំនៃការនាំចេញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌរបស់វៀតណាមក្នុងរយៈពេល ៤ ខែដើមឆ្នាំ២០២០ ទទួលបាន ១០.៦៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ថយចុះ ៦,៦% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំមុន។

leftcenterrightdel
រូបថតឧទាហរណ៍ (vnanet.vn)

នៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺ Covid 19 កំពុងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការផលិត និងការធ្វើអាជីវកម្ម ហេតុដូច្នេះសហគ្រាសវាយនភ័ណ្ឌកំពុងស្វែងរកទិសដៅថ្មីៗនៃការធ្វើអាជីវកម្ម ដោយការផលិតឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្ត ដូចជាសម្លៀកបំពាក់ការពារ ម៉ាស់ ដើម្បីបម្រើទីផ្សារក្នុងប្រទេស និងការនាំចេញ។ ប៉ុន្តែការនាំចេញម៉ាស់របស់សហគ្រាសវាយនភ័ណ្ឌបានប្រឈមនឹងការលំបាក​ជាច្រើន ជាពិសេសទៅកាន់ទីផ្សារដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើម៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh