ចំណុចលេចធ្លោក្នុងដំណាក់កាលទីមួយនៃសម័យប្រជុំលើកនេះ គឺការបំពេញការងារបុគ្គលិក។ រដ្ឋសភាបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោក Tran Thanh Man ជាប្រធានរដ្ឋសភាអាណត្តិ ២០២១ - ២០២៦; អនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោក To Lam ជាប្រធានរដ្ឋសម្រាប់អាណត្តិ ២០២១-២០២៦; អនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកស្រី Nguyen Thi Thanh ជាអនុប្រធានរដ្ឋសភាអាណត្តិ ២០២១-២០២៦; សេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្ដល់សច្ចាប័នលើសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការតែងតាំងលោក Le Thanh Long ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិ ២០២១-២០២៦ និងលោក Luong Tam Quang ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាលសម្រាប់អាណត្តិ ២០២១-២០២៦។

leftcenterrightdel
ថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស និងរដ្ឋជូនផ្កាអបអរសាទរចំពោះ លោកស្រី Nguyen Thi Thanh អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក Le Thanh Longឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងលោក Luong Tam Quang រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាល  (រូបថត៖ vnanet.vn)

ក្នុងដំណាក់កាលទី១ នៃសម័យប្រជុំលើកទី៧ សម័យសួរដេញដោលនិងឆ្លើយសំណួរដេញដោល ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងល្អប្រសើរ ដោយមានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ ដំណោះស្រាយច្បាស់លាស់ និងការសន្យាយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការដឹកនាំ និងការគ្រប់គ្រង ដែលធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការអនុវត្ត និងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់បក្ស និងរដ្ឋ។

ដំណាក់កាលទី២ នៃសម័យប្រជុំលើកទី៧ នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ដល់ព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា៕

តាម vovworld.vn