នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធនាការបិទភ្លើងឆ្នាំ ២០២៣ ក្រោមប្រធានបទ "ម៉ូដសំលៀកបំពាក់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព" និងសារ "រស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងរស់យ៉ាងសកម្ម" ។

leftcenterrightdel
ពិធីបិទភ្លើងសម្រាប់ព្រឹត្ដិការណ៍ម៉ោងភពផែនដី 

យុទ្ធនាការបិទភ្លើងគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុន BOO ដែលបានអនុវត្តក្នុងគោលបំណងឆ្លើយតបទៅនឹងព្រឹត្ដិការណ៍ម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដី  (ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមួយដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែ មីនា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដែលក្នុងនោះ មនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យបិទភ្លើងរយៈពេលមួយម៉ោងចាប់ពីម៉ោង ២០ និង៣០នាទី ដល់ម៉ោង ២១ និង៣០នាទី ដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងការពារបរិស្ថាន)៕

បកប្រែដោយ Pham Diep