កញ្ញាមកពីម៉ិកស៊ីកូ Andrea Meza បានក្លាយជាម្ចាស់គ្រងមកុដជាបវកញ្ញាជាចក្រវាឡឆ្នាំ ២០២១ បន្ទាប់ពីធ្វើឱ្យគណៈមេប្រយោគចាប់អារម្មណ៍ ក្នុងការឆ្លើយសំណួរ។

leftcenterrightdel
កញ្ញាស្រស់ស្អាតជនជាតិម៉ិកស៊ិកគ្រងម្កុដបវរកញ្ញាចក្រវាល

បវរកញ្ញារងទី១គឺ កញ្ញា Julia Gama (ប្រេស៊ីល) បវរកញ្ញា រងទី ២ គឺកញ្ញា Janik Macieta (ប៉េរូ) បវរកញ្ញារងទី៣ គឺកញ្ញា Adline Castelio (ឥណ្ឌា) បវរកញ្ញារងទី៤ គឺ កញ្ញា Kimberly Jimenez (ដូមីនីកែន)។

បេក្ខជន Nguyen Tran Khanh Van (1995) តំណាងឲ្យវៀតណាមចូលរួមពិធីប្រឡងបវរកញ្ញាចក្រវាឡឆ្នាំ២០២១ បានឈានដល់ Top ២១ ក្នុងការប្រឡងបវរកញ្ញានេះ៕

តាម vovworld.vn