សន្និសីទបានចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា កសាងនិងសុក្រិតយន្តការ គោលនយោបាយសមស្រប ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការតភ្ជាប់វិស័យភាពយន្តជាមួយការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍។

leftcenterrightdel
ប្រតិភូទាំងឡាយផ្លាស់ប្តូរយោបល់នៅក្នុងសន្និសីទ

ក្នុងក្របខ័ណ្ដនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលតភ្ជាប់វិស័យភាពយន្ត និងទេសចរណ៍ផងដែរ នាយប់ថ្ងៃដដែល នៅទីលាន ២-៤ ទីក្រុង Nha Trang ពិធីបុណ្យតន្ត្រីបង្ហាញសេចក្តីប្រាថ្នា និងបំណងផ្សព្វផ្សាយភាពស្រស់ស្អាតរបស់ទឹកដី និងមនុស្សវៀតណាមដល់មិត្តភ័ក្តិអន្តរជាតិ៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh