តើអ្នកណាមានឱកាសមកទស្សនាទីនេះ នឹងមើលឃើញដោយភ្នែកផ្ទាល់នូវសម្រស់របស់ “ជ្រោះជម្រាលភ្នំ” ដែល “គូរ” ដោយកសិករច្រើនជំនាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ អ្នកអាចយល់ដឹងអំពីតម្លៃនៃកម្លាំងពលកម្មនិងការច្នៃប្រឌិតរបស់មនុស្ស។

នៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ វាលស្រែជម្រាលភ្នំនៅស្រុក Bat Xat ហៀបនឹងទុំ កសិករក៏ត្រៀមជាស្រេចសម្រាប់រដូវវស្សានិងរដូវភ្ជួររាស់។ កាសែតកងទ័ពប្រជាជនសូមបង្ហាញរូបភាពមួយចំនួនអំពីសម្រស់នៃវាលស្រែជម្រាលភ្នំនៅស្រុក Bat Xat៕

leftcenterrightdel
រដូវវស្សាមក

leftcenterrightdel
ភាពស្រអាប់នៅពេលព្រឹកអ័ព្ទ

leftcenterrightdel
ពន្លឺព្រះអាទិត្យស្អាតនៅពេលរសៀល

បកប្រែដោយ Thuy Anh