ផលិតផលត្រូវបានលក់នៅផ្សារនេះមានម៉ូតម៉ាក់សម្បូរបែប និងមានលក្ខណៈពិសេសនៃភូមិកុលាលភាជន៍។ កាសែតកងទ័ពប្រជាជនសូមឧទ្ទេសនាមរូបភាពមួយចំនួនអំពីផ្សារកុលាលភាជន៍ភូមិ Bat Trang៕

leftcenterrightdel
ផ្សារកុលាលភាជន៍ភូមិ Bat Trang ទាក់ទាញប្រជាជន និងភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនមកទស្សនា និងទិញឥវ៉ាន់
leftcenterrightdel
ផលិតផលដែលរចនាល្អឆើតត្រូវបានតាំងលក់នៅផ្សារកុលាលភាជន៍
leftcenterrightdel
ប្រជាជនកំពុងទិញគ្រឿងសេរ៉ាមិចចាន
leftcenterrightdel
ភ្ញៀវទេសចរអាចទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗនៅផ្សារកុលាលភាជន៍

បកប្រែដោយ Thuy Anh