សិប្បករនៅភូមិ Ha Thai បានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំង និងមានភាពច្នៃប្រឌិតដើម្បីបង្កើតផលិតផលដ៏ស្អាតជាច្រើន ដូចជា ថូផ្កា ចាន ឃ្លាឆ្លើយឆ្លងជាដើម។ ភូមិ Ha Thai បានក្លាយទៅជាទីកន្លែងទេសចរណ៍មួយ ក្នុងចំណោមភូមិសិប្បកម្មចំនួន ៧ របស់រដ្ឋធានីហាណូយ និងមានផលិតផលដែលត្រូវបានតាំងបង្ហាញនៅការតាំងពិពណ៌ជាច្រើនផងដែរ៕

leftcenterrightdel
សិប្បករចាប់ផ្តើមបង្កើតរូបរាងនៃផលិតផល

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
ការលាបថ្នាំពណ៌មួយស្រទាប់ បន្ទាប់ពីបង្កើតរូបរាង

leftcenterrightdel
ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំពណ៌ 

leftcenterrightdel
ការត្រួតពិនិត្យផលិតផលមុនពេលយកទៅលក់

បកប្រែដោយ Huyen Trang