ជាពិសេសគឺ ការបើកថ្នាក់បង្រៀនវាយគងឃ្មោះ របាំ Xoang ត្បាញសំពត់សង្គឹម ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានការសំដែងគងឃ្មោះ ឧបករណ៍ភ្លេងជនជាតិ និងតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលរបស់ជនជាតិភាគតិច។ល។ សកម្មភាពទាំងនេះបានរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីស្រឡាញ់ និងស្មារតីរក្សាវប្បធម៌របស់ជនជាតិភាគតិចពី "វ័យក្មេង"៕

leftcenterrightdel
សាលាជាច្រើនក្នុងខេត្ត Gia Lai បង្រៀនវាយគងឃ្មោះ និងសម្ដែងវាយគងឃ្មោះ

leftcenterrightdel
សិស្សសាលាបឋមសិក្សាវិរបុរស Nup (ភូមិ Thang Loi ក្រុង Pleiku ខេត្ត Gia Lai) រៀនត្បាញសំពត់សង្គឹម

leftcenterrightdel
សកម្មភាពតាំងពិព័រណ៌ និងបង្ហាញមូដសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិភាគតិច ជូនសិស្សានុសិស្ស

leftcenterrightdel
ការសម្តែងឧបករណ៍ភ្លេងនៃជនជាតិភាគតិចតែងតែត្រូវបានសិស្សពេញនិយមចូលចិត្ត ហើយជ្រើសរើសក្នុងសកម្មភាពវប្បធម៌ និងសិល្បៈ

leftcenterrightdel
សិស្សវាយគងឃ្មោះ នៅជំរំយុវជនការពារប្រទេសឆ្នាំ២០២៣ ដែលរៀបចំដោយសម្ព័ន្ធយុវជន ទីក្រុង Pleiku (ខេត្ត Gia Lai)

បកប្រែដោយ Thuy Anh