ការប្រឡងត្រូវបានរៀបចំដោយប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន ពីថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ហើយទាក់ទាញការចូលរួមពីសិស្សជិត ១២០០ នាក់ នៃសាលាចំនួន១៧០ មកពីប្រទេសចំនួន២១។

leftcenterrightdel
ព័ត៌មានអំពីក្រុមសិស្សវៀតណាមចូលរួមការប្រឡង

នេះជាការប្រឡងលើកទី១៨ ហើយត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដោយសារជំងឺ Covid-19។ សិស្សវៀតណាមទាំង ៧ នាក់បានឈ្នះមេដាយ រួមមានមេដាយមាសចំនួន ៥ គ្រឿង និងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន ២ គ្រឿង។ ដោយមានលទ្ធផលនេះ ក្រុមសិស្សវៀតណាមជាក្រុមតែមួយឈ្នះមេដាយមាស ក្រោយសាលាមួយរបស់រូម៉ានី៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh