ដើម្បីឱ្យកុមារទទួលបាននូវសេចក្តីរីករាយនេះ លោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាព ដោយនាំមកនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ និងអស្សរដល់ពួកគេ។ លោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូក៏បានមកសាលារៀនដោយស្មារតីសុទិដ្ឋិ និងមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាកិច្ចខិតខំប្រឹឺងប្រែងទាំងនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាននៅក្នុងស្រុក និងនៅទូទាំងប្រទេស៕

leftcenterrightdel
ផ្លូវទៅសាលាមត្តេយ្យ Hoa Hong នៅស្រុក Mu Cang Chai ខេត្ត Yen Bai
leftcenterrightdel
អ្នកគ្រូ និងសិស្សនៅសាលាមតេយ្យ Tho Chau ស្រុក Phu Quoc ខេត្ត Kien Giang
leftcenterrightdel
សេចក្តីរីករាយរបស់សិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សា និងអនុវិទ្យាល័យ Sung Do ស្រុក Van Chan ខេត្ត Yen Bai នាថ្ងៃទៅរៀន

បកប្រែដោយ Huyen Trang