លោកស្រី Rana Flowers ប្រធានមូលនិធិកុមារ (UNICEF) ប្រចាំនៅវៀតណាមបានឲ្យដឹងថា អង្គការ UNICEF និងដៃគូនានាកំពុងខិតខំដោះស្រាយការពិបាកនេះ។ UNICEF និងដៃគូទាំងឡាយនឹងផ្ដល់សម្ភារៈឧបករណ៍ជាចាំបាច់ដល់មនុស្ស ៥០០,០០០ នាក់ក្នុងនោះមានសិស្សានុសិស្ស ៣០០,០០០ នាក់តាមសាលានានាក្នុងរយៈពេលខាងមុខនេះ។

leftcenterrightdel
លោកស្រី Rana Flowers ប្រធានមូលនិធិកុមារ (UNICEF) ប្រចាំនៅវៀតណាម (រូបថត៖unicef.org)

អង្គការ UNICEF និងដៃគូនឹងបញ្ជូនសាប៊ូលាងដៃ និងធុងចម្រោះទឹកស្អាតដើម្បីជួយសាលារៀន មណ្ឌលសុខភាពឃុំ និងប្រជាជននៅខេត្ត Lao Cai; Dien Bien; Gia Lai; Kon Tum; Ninh Thuan; Ben Tre; និង Soc Trang។ អង្គការ UNICEF នឹងជួយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមផ្ដល់កម្មវិធីទឹកស្អាតនិងអនាម័យបរិស្ថានដល់សាលារៀន៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh