ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក ជនជាតិ San Diu នៅខេត្ត Tuyen Quang បានអនុវត្តសកម្មភាពជាក់ស្តែងជាច្រើន ដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ជនជាតិ ជាពិសេស ការនិយាយភាសា ការសរសេរ សំលៀកបំពាក់ ជំនឿ និងសម្បត្តិវប្បធម៌ប្រជាប្រិយ។ល៕

leftcenterrightdel
ថ្នាក់រៀនភាសា San Diu

leftcenterrightdel
រៀនកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណី

leftcenterrightdel
លេងបាល់បោះជាមួយគ្នា

leftcenterrightdel
ការសម្តែងសិល្បៈក្នុងពិធីទទួលសេចក្តីសម្រេចប្រកាសបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីជាតិសម្រាប់ពិធីបុណ្យ Dai Phan របស់ជនជាតិ San Diu ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

leftcenterrightdel
ជំនាន់វ័យក្មេងនៃជនជាតិ San Diu តែងតែទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះវប្បធម៌ប្រពៃណីពីម្តាយ និងជីដូន

បកប្រែដោយ Huyen Trang