នៅឥណ្ឌូនេស៊ីរាល់សកម្មភាពជំនឿសាសនាដ៏សំខាន់ៗត្រូវបានលុបចោលរួមទាំងការប្រារព្ធបុណ្យ Eid Al-Fitr ដោយសារ ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាត Covid-19។

leftcenterrightdel
វិហារឥស្លាមមួយនៅឥណ្ឌូនេស៊ី (រូបថត៖ vov.vn)

ក្រសួងកិច្ចការសាសនាឥណ្ឌូណេស៊ីបានកំណត់ថាថ្ងៃទី ១ ឆ្នាំ ១៤៤១ H (យោងតាមប្រតិទិនឥស្លាម) ពោលគឺត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យ (២៤ ឧសភា) នៅឥណ្ឌូនេស៊ី។ ក្រុមប្រឹក្សាឥស្លាមឥណ្ឌូណេស៊ីបានស្នើឲ្យវិហារឥស្លាមឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបិទទ្វារ ហើយត្រូវតែផ្សាយបទអធិស្ឋាន ក្នុងគ្រាឆ្លងឆ្នាំតាមប្រតិទិនឥស្លាម ដើម្បីអបអរសាទរជូនចំពោះអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមតែប៉ុណ្ណោះ៕

តាម vovworld.vn