សម្រាប់ស្ត្រីជនជាតិ Thai ដូចជាលោកស្រី Dinh Thi Viet នៅភូមិ Chieng Thuong ឃុំ Quang Huy ការកាត់ដេរ និងត្បាញ​សំពត់សង្គឹម បានក្លាយជាការងារមិនអាចខ្វះបានក្នុងជីវភាពរស់នៅ។ លោកស្រី Viet ចែករំលែកថា៖ «ខ្ញុំបានផលិតផលិតផលពីសំពត់សង្គឹម ដូចជា កន្សែង និងភួយ តាំងពីខ្ញុំមានអាយុ ១៤ ឆ្នាំមកម៉្លេះ។ ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមលក់ផលិតផលនោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំ និងស្រុក។ ដើម្បីពង្រីកទីផ្សារ ខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមផលិតផលិតផលធ្វើ​ពី​សំពត់សង្គឹមនៅឃុំ Quang Huy។

leftcenterrightdel
លោកស្រី Dinh Thi Viet ជាមួយនឹងការត្បាញសំពត់សង្គឹម

ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមផលិតផលិតផល​ធ្វើ​ពីសំពត់សង្គឹមឃុំ Quang Huy មានសមាជិកចំនួន ៣០ នាក់ ដែលសុទ្ធសឹងជាស្រ្តីដែលមានជំនាញផ្នែកកាត់ដេរ និងត្បាញ​សំពត់សង្គឹមនៅក្នុងឃុំ។ ក្រុមនេះធ្វើការក្នុងទិសដៅនៃការផ្សារភ្ជាប់ផលិតកម្មទាំងឡាយ ទាំងការត្បាញ ប៉ាក់ ដេរ និងស្វែងរកទីផ្សារប្រើប្រាស់។

ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលធ្វើពីសំពត់សង្គឹម ក្រុមតែងតែចូលរួមដាក់តាំងផលិតផលក្នុងពិធីបុណ្យធំៗរបស់ស្រុក ឬផ្សព្វផ្សាយ​តាមរយៈបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ដើម្បីឲ្យអតិថិជនជាច្រើននៅក្រៅខេត្តបានដឹងអំពីផលិតផលទាំងនោះ។

ការចូលរួមចំណែកក្នុងការរក្សា និងអភិរក្សអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ជនជាតិ Thai បង្កើតការងារធ្វើ​ និងបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់សមាជិក គឺជាលទ្ធផលគួរឱ្យកត់សម្គាល់របស់​​ក្រុមផលិតផលិតផលធ្វើពីសំពត់សង្គឹមនៅឃុំ Quang Huy។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីឲ្យក្រុមប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព លើកកំពស់ជំនាញ និងពង្រីកទីផ្សារប្រើប្រាស់ផលិតផល ចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ គាំទ្រ និងតម្រង់ទិសពីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីអភិវឌ្ឍមុខរបបត្បាញ​​សំពត់សង្គឹមឃុំ Quang Huy ឆ្ពោះទៅរកការក្លាយជាភូមិសិប្បកម្មប្រពៃណីនៃស្រុក Phu Yen៕

បកប្រែដោយ Duy Hoan