ពិព័រណ៍ឆ្នាំនេះមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនចំនួន ២៩២ មកពីប្រទេសចំនួន ២៤ រួមទាំងសហគ្រាសជប៉ុនចំនួន ៣៣ ។ ពិព័រណ៍នេះបង្ហាញពីផលិតផល និងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៃសហគ្រាសការពារជាតិជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងកងកម្លាំងជើងទឹក ជើងគោក និងជើងអាកាស ប្រព័ន្ធបញ្ជា និងត្រួតពិនិត្យ សន្តិសុខតាមអុីនធឺណិត និងសន្តិសុខតាមព្រំដែន សម្ភារៈថ្មី។ល។

leftcenterrightdel
គណៈប្រតិភូក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមនៅពិព័រណ៍ឧបករណ៍ការពារជាតិ និងសន្តិសុខនៅប្រទេសជប៉ុន

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពិព័រណ៍នេះ លោកឧត្ដមសេនីយ៍ត្រី Pham Truong Son បានទទួលជួបលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Ohashi Satoru នាយករងនៃទីភ្នាក់ងារឧបករណ៍ បច្ចេកវិទ្យា និងភស្តុភារ ក្រសួងការពារជាតិជប៉ុន។ លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Ohashi Satoru បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមដែលបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមកចូលរួមពិព័រណ៌នេះ ដែល​បង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់វៀតណាមចំពោះសកម្មភាពរៀបចំដោយជប៉ុន ហើយចូលរួមចំណែកក្នុងជោគជ័យនៃព្រឹត្តិការណ៍។

រីឯខ្លួនវិញ លោកឧត្ដមសេនីយ៍ត្រី Pham Truong Son បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរៀបចំរបស់ភាគីជប៉ុន ហើយចាត់ទុកថា ការចូលរួមពិព័រណ៍នេះ គឺសំដៅស្វែងយល់អំពីឧបករណ៍ និងបច្ចេកវិទ្យាការពារជាតិថ្មី ព្រមទាំងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ជាមួយភាគីជប៉ុនក្នុងការត្រៀមរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះដើម្បីត្រៀមរៀបចំពិព័រណ៍ការពារជាតិវៀតណាមលើកក្រោយរបស់វៀតណាម៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh