អង្គភាពបានសហការជាមួយអង្គភាពចងសម្ព័ន្ធភាពរៀបចំសកម្មភាពជាច្រើន ដូចជា៖ ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌និងសិល្បៈ ទស្សនាពិព័រណ៍ចល័ត ការប្រកួតយុទ្ធជនការពារដែនអាកាសជាមួយមេឃនៃមាតុភូមិ ថែរក្សាទេសភាព និងបរិស្ថាន... សកម្មភាពជាក់ស្តែងទាំងនេះ មានគោលបំណងអប់រំប្រពៃណីដល់កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជន ហើយបំផុសទំនុកចិត្ត កិត្តិយស មោទនភាព ទំនួលខុសត្រូវ និងខិតខំបំពេញដោយជោគជ័យនូវភារកិច្ចដែលត្រូវបានប្រគល់ជូន។

ខាងក្រោមនេះជារូបភាពមួយចំនួនអំពីសកម្មភាពនៅកងពលតូចការពារដែនអាកាសលេខ ៧៧ (យោធភូមិភាគទី៧)៖

leftcenterrightdel
ទស្សនានិងផ្លាស់ប្តូរយោបល់ ដើម្បីធ្វើកាសែតអបអរសាទរពិធីបុណ្យធំៗ

leftcenterrightdel
ទស្សនាពិព័រណ៍ចល័ត

leftcenterrightdel
ការសម្ដែងសិល្បៈ

leftcenterrightdel
ថែរក្សាទេសភាព និងបរិស្ថាន

បកប្រែដោយ Thuy Anh