ដោយសារចាញ់ក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ចំនួន២ នៅវគ្គ play-off ដើម្បីចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិក ដូច្នេះក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើស​ជាតិនារីវៀតណាមបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣៥ នៅលើពិភពលោកដោយមានពិន្ទុ ១,៦៥៧។

leftcenterrightdel
រូបថតឧទាហរណ៍ (vietnamnet.vn)

ប៉ុន្តែ ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិនារីវៀតណាមបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ៦ នៅអាស៊ី។ នៅក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់បាល់ទាត់បុរស ក្រុមជម្រើសវៀតណាមបានស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ៩៤ នៅលើពិភពលោក នៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១៤ នៅអាស៊ី និងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh