ការប្រឡង IPITEx ២០២០ ផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយរដ្ឋាភិបាលថៃ និងរៀបចំឡើងសម្រាប់អ្នកធ្វើនវានុវត្តន៍ច្នៃប្រឌិតជាង ១៥០០ នាក់មកពីប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោក។

leftcenterrightdel
ក្រុមសិស្សវៀតណាមដែលចូលរួមការប្រឡង

ដោយមានក្រុមចំនួន៥ ក្រុមវៀតណាមបានទទួលមេដាយមាសចំនួន ៥ គ្រឿង រង្វាន់ពិសេសចំនួន៣ ពីសមាគមរបកគំហើញនវានុវត្តន៍ឥណ្ឌូនេស៊ី (INNOPA) រង្វាន់ពិសេសចំនួន២ ពីប្រទេសសិង្ហបុរី និងនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខមួយក្នុងការប្រឡង។ នេះគឺជាស្នាដៃល្អបំផុតរបស់ក្រុមវៀតណាមរហូតមកទល់ពេលនេះ៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh