ដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យ Pang Phoóng មេវង្សត្រកូលបានត្រៀមរៀបចំគ្រឿងសំណែន ជ្រើសរើសថ្ងៃល្អសម្រាប់ធ្វើពិធី និងជួបជុំជាមួយញាតិមិត្ត និងប្រកាសថ្ងៃប្រារព្វពិធី។ តាមទស្សនៈទានរបស់ជនជាតិ Khang មេវង្សត្រកូល ត្រូវត្រៀមរៀបចំស្រាពាងយ៉ាងតិច ៣ ពាង សម្រាប់ខាងជីដូន ខាងជីតា និងបងប្អូនសាច់ញាត្ដិក្នុងវង្សត្រកូល។

leftcenterrightdel
គ្រូសែន និងគ្រួសារធ្វើពិធីបូជា អារក្សដីនិងខ្មោចនៅក្នុងទីធ្លា ដើម្បីសុំឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកភូមិមានសេចក្ដីសុខ
leftcenterrightdel
គ្រូសែនថ្វាយបង្គំដូនតា
leftcenterrightdel
ពិធីពិសាស្រាពាងក្នុងពិធីបូជាដូនតា
leftcenterrightdel
ជនជាតិ Khang ត្រៀមរៀបចំរាំរបាំក្នុងពិធីបុណ្យ Pang Phoóng
leftcenterrightdel
ក្រោយពីធ្វើពិធីបុណ្យរួច ជនជាតិ Khang  បានសម្តែងរបាំប្រជាប្រិយ

បកប្រែដោយ Pham Diep