ហេតុនេះហើយ ប្រជាជនជនជាតិ Gia Rai បានជ្រើសរើសប្រភពទឹកដែលហូរចេញពីជ្រោះដើម្បីប្រើប្រាស់។ សព្វថ្ងៃនេះ ក្នុងជីវភាពរស់នៅថ្មីមានប្រភពទឹកជាច្រើន ប៉ុន្តែដំណក់ទឹកនៅតែមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនជនជាតិ Gia Rai។ នេះមិនត្រឹមតែជាកន្លែងដែលប្រជាជនក្នុងភូមិទទួលបានទឹកសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ថែមទាំងជាកន្លែងសម្រាប់ប្រជាជនជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្នា និងធ្វើពិធីបុណ្យសាសនាទៀតផង៕

leftcenterrightdel
ប្រជាជនជនជាតិ Gia Rai នៅភូមិ Kep (សង្កាត់ Dong Da ក្រុង Pleiku ខេត្ត Gia Lai) នៅតែទៅយកទឹកហើយជួបជជែកគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃ

leftcenterrightdel
ប្រភពទឹកសាបត្រូវបានប្រជាជនជនជាតិ Gia Rai រក្សា

leftcenterrightdel
កុមារ Gia Rai ត្រូវបានថែទាំ និងធំធាត់ដឹងក្ដីពីដំណក់ទឹកក្នុងភូមិ

leftcenterrightdel
ព្រឹទ្ធាចារ្យភូមិនិយាយអំពីដំណក់ទឹកដល់កូនចៅ

បកប្រែដោយ Thuy Anh