ពិធីត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងបំណងចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នារស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខដុមរមនា ស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាដូចបងប្អូនក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយ ចេះចែករំលែក និងជួយគ្នាជំនះរាល់ការលំបាក ដើម្បីកសាងភូមិកាន់តែរីកចម្រើន និងសម្បូរសប្បាយ។

ពិធីចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមទំនាក់ទំនងឪពុកម្តាយ-កូន បង-ប្អូនមកពីភូមិជាមួយគ្នាឬអាចមកពីភូមិផ្សេង។ អ្នកដែលត្រូវបានទទួលជាកូនចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពនឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ខាងវិញ្ញាណ និងសម្ភារៈមួយចំនួន ព្រមទាំងត្រូវបានមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះឪពុកម្តាយធម៌ ឬបងប្អូនធម៌របស់ខ្លួន៕

leftcenterrightdel
ជនរួមជាតិត្រៀមរៀបចំគ្រឿងដង្វាយសម្រាប់ពិធីចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាព

leftcenterrightdel
ពិធីនេះចាប់ផ្ដើមដោយការច្រៀងគង «Drong Tue» ដែលមានន័យថាស្វាគមន៍ភ្ញៀវ

leftcenterrightdel
ពិធីពាក់ខ្សែដៃរបស់ក្រុមគ្រួសារ ក្នុងពិធីចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពម្តាយ-កូន

leftcenterrightdel
បន្ទាប់គឺការនិទានវីរកថា (K'han) ដើម្បីឲ្យសាច់ញាតិនៃភាគីទាំងពីរផ្លាស់ប្តូរនិងតភ្ជាប់គ្នាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធ

leftcenterrightdel
នៅចុងបញ្ចប់នៃពិធី មនុស្សគ្រប់ៗគ្នាផឹកស្រា ចែករំលែកភាពសប្បាយរីករាយ និងអបអរសាទរចំពោះម្តាយ និងកូន ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងពីរ

បកប្រែដោយ Thuy Anh