ក្នុងនោះ ពិធីដ៏សំខាន់មួយរបស់ជនជាតិ Dao គឺពិធីបុណ្យរាំដែលត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅចុងឆ្នាំ។ ពិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើង ក្នុង​គោលបំណងអរគុណថ្វាយអាទិទេពបុព្វបុរសដែលបានទ្រទ្រង់ក្រុមគ្រួសារនិងភូមិឱ្យមានសុខភាពល្អនិងរដូវកាលអំណោយ​ផល៕

leftcenterrightdel
គ្រូសែនត្រៀមរៀបចំពិធីបុណ្យរាំ
leftcenterrightdel
បន្ទាប់ពីត្រៀមរៀបចំរួច ពិធីបុណ្យរាំត្រូវបានចាប់ផ្តើមឡើង
leftcenterrightdel
បន្ទាប់មកគឺរបាំដាវ
leftcenterrightdel
"របាំអណ្តើក" គឺជារបាំដ៏សំខាន់បំផុត ហើយក៏ជារបាំចុងក្រោយនៅក្នុងពិធីបុណ្យរាំរបស់ជនជាតិ Dao

បកប្រែដោយ Huyen Trang