អាស្រ័យដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាជ្ញាដែនដី កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជន ជាពិសេសសហករណ៍តម្បាញក្រណាត់របស់ភូមិ  Hop Tien នោះ បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រណាត់ Lung Tam មានស្លាកយីហោ និងល្បីឈ្មោះនៅលើទីផ្សារ ហើយបានណែនាំ និងដាក់បង្ហាញនៅមហាសន្និបាតសហភាពអន្តរសភាពិភពលោកលោកទី១៣២ (IPU-132) ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅវៀតណាម នៅឆ្នាំ ២០១៥។ សហករណ៍តម្បាញក្រណាត់របស់ភូមិ  Hop Tien បានទាក់ទាញការចូលរួមពីសមាជិក ១៣០ នាក់ ចែកជាក្រុមផលិតកម្មចំនួន ៩ ដែលនាំមកនូវប្រាក់ចំណូលប្រកបដោយស្ថិរភាព។ល៕

leftcenterrightdel
លោកស្រី Vang Thi Mai ប្រធានសហករណ៍តម្បាញក្រណាត់របស់ភូមិ Hop Tien ណែនាំអំពីសម្ភារៈធម្មជាតិសម្រាប់ធ្វើក្រណាត់

leftcenterrightdel
ដំណាក់កាលហាលផលិតផលបន្ទាប់ពីលាងដោយដៃ

leftcenterrightdel
ជួយឪពុកម្តាយឱ្យធ្វើផលិតផល

leftcenterrightdel
ក្រណាត់ត្រូវបានតាំងបង្ហាញ និងណែនាំនៅឯបន្ទប់តាំងបង្ហាញនៃសហករណ៍ត្បាញក្រណាត់របស់ភូមិ  Hop Tien

បកប្រែដោយ Huyen Trang