មណ្ឌលតាំងបង្ហាញនៅក្នុងអាគារនិងមណ្ឌលតាំងបង្ហាញកណ្តាលវាលក្នុងបរិវេណអតីតរាជវាំងថាំងឡុងត្រូវបានតុបតែងយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងមានលក្ខណៈវប្បធម៌ជាតិពិសេស។ សកម្មភាពជាច្រើនដូចជាកន្លែងលេងកំសាន្ដសម្រាប់កុមារជាមួយនឹងល្បែងប្រជាប្រិយ រួមចំណែកក្នុងការអប់រំជំនាន់ក្រោយពីការថែរក្សាតម្លៃល្អនៃថាំងឡុង - ហាណូយ ព្រមទាំងលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនូវតម្លៃវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃតំបន់បេតិកភណ្ឌអតីតរាជវាំងថាំងឡុង។

leftcenterrightdel
រូបភាពទីស្ការៈបូជាក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីវៀតណាម
leftcenterrightdel
ស្តង់លក់ទំនិញក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី
leftcenterrightdel
តាំងបង្ហាញអក្សរផ្ចង់
leftcenterrightdel
កុមារលេងល្បែងប្រជាប្រិយនៅតំបន់បេតិកភ័ណ្ឌអតីតរាជវាំងថាំងឡុង
leftcenterrightdel
រូបថតកណ្តុរ  Mickey នៅកន្លែងលេងកំសាន្ដ
leftcenterrightdel
កុមារលេងកង្ហារក្រដាស់
leftcenterrightdel
រូបភាពតាំងបង្ហាញកណ្តុរមាស
leftcenterrightdel
កុមារលេងល្បែងប៉ាក់ពើកនៅមណ្ឌលលេងកំសាន្ដកណ្តាលវាលក្នុងបរិវេណក្នុងអតីតរាជវាំងថាំងឡុង
leftcenterrightdel
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្រៅបរិវេណក្នុងអតីតរាជវាំងថាំងឡុង

បកប្រែដោយ Pham Diep