វេទិកាទឹកពិភពលោកលើកទី១០ មានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធលើវិស័យធនធានទឹក រួមទាំងរដ្ឋាភិបាល សភា មេដឹកនាំនយោបាយ អង្គការពហុភាគី អ្នកប្រាជ្ញ និងធុរកិច្ច។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ មានអ្នកចូលរួមប្រហែល ៣០.០០០ នាក់មកពីប្រទេស និងតំបន់ដែនដីចំនួន១៧២។

leftcenterrightdel
តុព័ត៌មានអំពីវេទិកាទឹកពិភពលោកនៅអាកាសយានដ្ឋានដើម្បីជួយសម្រួលដល់គណៈប្រតិភូចូលរួមវេទិកា (រូបថត៖ VOV)

វេទិកាបានពិភាក្សាលើបញ្ហាចំនួន ៤ រួមមាន៖ ការអភិរក្សទឹក ទឹកស្អាត និងអនាម័យ; សន្តិសុខស្បៀងអាហារ; ថាមពលនិងកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ។ វេទិកានេះគ្រោងនឹងដាក់ចេញដំណោះស្រាយ និងការប្តេជ្ញាថ្មីៗ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនៃការគ្រប់គ្រងទឹកប្រកបដោយសមភាព និងនិរន្តរភាព៕

តាម vovworld.vn