សន្និសីទនិងពិព័រណ៌ពិភពឌីជីថល ២០២១ រួមបញ្ចូលទាំងការតាំងពិព័រណ៌តាមអ៊ិនធឺរណែត និងវេទិកាតាមអ៊ិនធឺរណែត។ នៅក្នុងពិព័រណ៌តាមអ៊ិនធឺណែត អង្គការនិងអាជីវកម្មនឹងបង្ហាញស្តង់ 2D និង 3D បង្ហាញផលិតផលសេវាកម្ម ដំណោះស្រាយឌីជីថល និងស្តង់តំណាងប្រទេស។ ស្តង់នេះនឹងត្រូវរក្សាទុករយៈពេលមួយខែ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១២ ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១។ ការតាំងពិព័រណ៌តាមអ៊ិនធឺរណែតគឺជាឱកាសសម្រាប់អាជីវកម្មវៀតណាមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយម៉ាកយីហោពង្រីកទីផ្សារនិងទាក់ទងអតិថិជននិងដៃគូមកពីប្រទេសជាសមាជិកចំនួន ១៩៣ របស់ ITU។

leftcenterrightdel
សន្និសីទនិងពិព័រណ៌ពិភពឌីជីថល ២០២០  (រូបថត៖ vietnamplus.vn)

វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីខែកញ្ញា ដល់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ហើយសន្និសីទតាមអ៊ីនធឺណែតថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១២-១៤ ខែតុលា។ សន្និសីទផ្តោតលើប្រធានបទរួមនៃ “ការកសាងពិភពឌីជីថលជាមួយគ្នា” ក្រោមសសរស្តម្ភចំនួន ៣៖ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល វិនិយោគនិងសម្របសម្រួលការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល តាមរយៈគោលនយោបាយ កត្តាសំខាន់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល។

សន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនិងពិព័រណ៌ពិភពឌីជីថលតាមអ៊ិនធឺរណែតឆ្នាំ ២០២១ បន្តជាឱកាសដើម្បីលើកកម្ពស់រូបភាពរបស់វៀតណាមនិងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងសកម្ម៕

តាម vovworld.vn