នៅក្នុងសមិទ្ធផលរួមនោះ មានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជន និងយុវជនរដ្ឋធានីហាណូយ ជាមួយនឹងសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនដូចជា៖ ការគាំទ្រនៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ជួយយកសំណាកទៅធ្វើតេស្តិ៍ និងចាក់វ៉ាក់សាំង។ល៕

leftcenterrightdel
កម្មាភិបាល និងសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនរដ្ឋធានីហាណូយ បញ្ជូនអំណោយទៅជួយឧបត្ថម្ភក្រុមគ្រួសារក្រីក្រនៅភូមិនេសាទតាមដងទន្លេ Hong

leftcenterrightdel
យុវជនស្ម័គ្រចិត្តយកសំណាកទៅធ្វើតេស្តិ៍ជូនប្រជាជននៅខ័ណ្ឌ Tay Ho

leftcenterrightdel
សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជន និងយុវជនជួយប្រជាជននៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ Covid-19 នៅសង្កាត់ Ha Dinh ខ័ណ្ឌ Thanh Xuan

leftcenterrightdel
សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនវាស់សម្ពាធឈាមជូនប្រជាជននៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ Covid-19 នៅសង្កាត់ Ha Dinh ខ័ណ្ឌ Thanh Xuan

leftcenterrightdel
ផ្តល់បាយសប្បុរសធម៌ដល់កម្មករក្រីក្រនៅសង្កាត់ Ngoc Ha ខ័ណ្ឌ Ba Dinh

បកប្រែដោយ Huyen Trang