ខ្លឹមសារសំខាន់មួយនៅថ្ងៃដំបូងនៃលំហាត់សមយុទ្ធរួមគឺ មាននាយទាហានទ័ពជាងម្នាក់​ត្រូវ​រងរបួសពេលកំពុងបំពេញ​ភារកិច្ច​​ដោយ​ប៉ះនឹង​គ្រឿងផ្ទុះដែលបន្សល់ទុកពីសង្រ្គាម។

ខ្លឹមសារនៃការហ្វឹកហាត់នេះសំដៅជួយសិក្ខាកាមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីអាវុធជាតិផ្ទុះដែលបន្សល់ទុក​ពីសង្រ្គាម ដើម្បី​មាន​ការ​ឆ្លើយតប និងដោះស្រាយ​ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ តាមរយៈសមយុទ្ធ នឹងជួយកែលម្អ និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព​របស់កម្លាំង​ទ័ពជាង​ និងកម្លាំង​ពេទ្យ​យោ​ធា​​នៅកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រ នៅពេល​ដែល​សហការជាមួយកម្លាំង​សង្កេតការណ៍យោធា ព្រមទាំង​កែលម្អសមត្ថភាព​សម្របសម្រួល ដើម្បីបំពេញ​ភារកិច្ច​​ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

leftcenterrightdel
អនុវត្តការហ្វឹកហាត់សង្គ្រោះបន្ទាន់ និងដឹកជញ្ជូនជនរងគ្រោះតាមផ្លូវអាកាស

គួរំលឹក​ថា ក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃការហ្វឹកហាត់ ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍យោធាត្រូវបានចែកជា ៤ ក្រុម ដែល​អនុវត្តសេណារីយ៉ូ ៤ ផ្សេងៗពីគ្នា  នៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហាត់យោធាជាតិលេខ ៤ និងកងវរសេនាតូចលេខ ៣១ (កងពលតូចទី ២៨ ប្រភេទទ័ពការពារដែនអាកាស - ទ័ពជើងអាកាស)៕

បកប្រែដោយ Huyen Trang