កម្មវិធីបានទាក់ទាញការចូលរួមពីកម្មាភិបាល សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជន យុវជន ជិត ៧០០ នាក់ ក្នុងបំណងចូលរួមចំណែកបម្រើការព្យាបាលអ្នកជំងឺ ក្នុងបរិបទដែលជំងឺ Covid-19 វិវឌ្ឍន៍យ៉ាងស្មុគស្មាញ។ ចលនាបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត ជាសកម្មភាពលេចធ្លោក្នុងកិច្ចការនៃសម្ព័ន្ធយុវជន និងចលនាយុវជននៃសាលានាយទាហាននយោបាយនិយាយដោយឡែកនិងយុវវ័យកងទ័ពនិយាយរួម ដែលបង្ហាញការស្ម័គ្រចិត្ត លក្ខណៈវប្បធម៌ និងមនោសញ្ចេតនា ការទទួលខុសត្រូវចំពោះសហគមន៍៕

leftcenterrightdel
យុវវ័យនៃសាលានាយទាហាននយោបាយបង្ហាញស្មារតីចែករំលែកដើម្បីសហគមន៍នៅកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត

leftcenterrightdel
ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មការយុវជនយោធាលើកទឹកចិត្តយុវវ័យកងទ័ពចូលរួមការបរិច្ចាគឈាម

leftcenterrightdel
និស្សិតនារីនៃសាលានាយទាហាននយោបាយចូលរួមការបរិច្ចាគឈាមយ៉ាងសកម្ម

leftcenterrightdel
សេចក្តីរីករាយបន្ទាប់ពីបរិច្ចាគឈាម

បកប្រែដោយ Thuy Anh