ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការចុះពីយន្តហោះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់មេរោគលើពលរដ្ឋ និងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរមុនពេលបញ្ជូនទៅដាក់ដាច់ដោយឡែកនៅសាលាយោធានៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធារដ្ឋធានីហាណូយ។ ពលរដ្ឋដែលមុនពេលទទួលបន្ទប់ស្នាក់នៅនឹងបានវេជ្ជបណ្ឌិតនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលវាស់កំដៅ និងត្រូវរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីសុខភាព ..... ។

ខាងក្រោមនេះជារូបភាពមួយចំនួនរបស់កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជននៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធារដ្ឋធានីហាណូយចូលរួមបង្ការ និងទប់ស្កាត់ Covid-19 ។

leftcenterrightdel
ពិនិត្យលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពលរដ្ឋដែលវិលត្រឡប់មកពីបរទេស
leftcenterrightdel
បាញ់ថ្នាំកម្ចាត់មេរោគលើរថយន្ដក្រោយពីដឹកពលរដ្ឋទៅកាន់សាលាយោធា
leftcenterrightdel
កម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជននៃសាលាយោធានៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធារដ្ឋធានីហាណូយ ជួយប្រជាពលរដ្ឋដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ទៅកាន់កន្លែងដាក់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា
leftcenterrightdel
ផ្សព្វផ្សាយបទប្បញ្ញត្តិនៅកន្លែងដាក់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
ទទួលពលរដ្ឋនៅកន្លែងដាក់ដាចដោយឡែកពីគ្នា
leftcenterrightdel
ជារៀងរាល់ថ្ងៃ កម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជននៅសាលាយោធានៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធារដ្ឋធានីហាណូយ ទទួលនិងដឹកជញ្ជូនសំភារៈនិងឥវ៉ាន់ដែលសាច់ញាតិផ្ញើមកពលរដ្ឋ
leftcenterrightdel
ពិនិត្យអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពនៃម្ហូបអាហាររបស់ពលរដ្ឋនៅកន្លែងដាច់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
មុននេះ បញ្ជាការដ្ឋានយោធារដ្ឋធានីហាណូយបានសហការជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលហាណូយបានផ្ដល់លិខិតបញ្ជាក់ពលរដ្ឋដែលបានបញ្ចប់រយៈពេលនៃការដាក់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
ពលរដ្ឋមានក្ដីសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលបញ្ចប់រយៈពេលនៃការដាក់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា

បកប្រែដោយ Pham Diep