សម័យប្រជុំទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដែលទាក់ទាញការចូលរួមពីបណ្តាប្រទេស និងអង្គការអន្តរជាតិដូចជា អង្គការ UN Women, UNICEF និង UNESCO។ល។

leftcenterrightdel
លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Le Thi Tuyet Mai (រូបថត៖ vnanet.vn)

អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សានេះ លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Le Thi Tuyet Mai ប្រធានស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាម អមអង្គការសហប្រជាជាតិ អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក និងអង្គការអន្តរជាតិដទៃទៀតនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ (ស្វីស) បានបញ្ជាក់ពីគោលការណ៍ គោលនយោបាយ ក៏ដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងសមិទ្ធិផលនានារបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស រួមមានសិទ្ធិកុមារ សិទ្ធិរបស់ជនពិការ សិទ្ធិវប្បធម៌ និងសិទ្ធិស្បៀងអាហារនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។

លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Le Thi Tuyet Mai បានអះអាងថា ក្នុងបរិបទនៃការវិវឌ្ឍដ៏ស្មុគស្មាញនៃជំងឺរាតត្បាត Covid-19 វៀតណាមបានគ្រប់គ្រងនិងទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ប្រកបដោយជោគជ័យ រក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បើប្រៀបធៀបនឹងបណ្តាប្រទេស និងផ្តល់អាទិភាពចំពោះក្រុមងាយរងគ្រោះក្នុងសង្គម ដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវភាពត្រឹមត្រូវ និង​ប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាមអនុលោមតាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សដែលវៀតណាមបានចូលរួម៕

បកប្រែដោយ Huyen Trang