ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពិធីបុណ្យនេះ ក៏មានសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីអបអរសាទរទិវាកំណើតរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ ដូចជា៖ ពិព័រណ៍ “លោកប្រធានហូជីមិញ - ឆាយយាលក្ខណ៍របស់មនុស្សម្នាក់”; ពិព័រណ៍សិល្បៈ "A Luoi តាមរយៈសិល្បៈគំនូរព្រាង"; ការបញ្ចាំងភាពយន្តអំពី "ជីវិត និងអាជីពរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ"។ល៕

leftcenterrightdel
ការវេចខ្ចប់នំ A Quat ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិ Ta Oi និងជនជាតិ Pa Co
leftcenterrightdel
បង្កើតឡើងវិញនូវពិធីគោរពបូជាព្រះភ្នំរបស់ជនជាតិ Co Tu
leftcenterrightdel
កន្លែងតាំងពិព័រណ៌សៀវភៅអំពីលោកប្រធានហូជីមិញ 
leftcenterrightdel
សិប្បករនៅ A Luoi ត្បាញសំពត់សង្គិម Zeng
leftcenterrightdel
សិប្បករស្រុក Nam Dong ត្បាញឧបករណ៍កសិកម្មប្រពៃណី
leftcenterrightdel
ការសម្តែងរបស់ក្រុមសិល្បៈសាធារណៈនៃស្រុក A Luoi ក្នុងពិធីបុណ្យ

បកប្រែដោយ Thuy Anh