ក្នុងគោលបំណងចង់អភិរក្ស និងលើកតម្កើងតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជាតិជាតិ ប្រជាជននៅទីនេះតែងតែមានស្មារតីរក្សានូវវប្បធម៌ និងរបប្រពៃណី ជួយយុវជនបន្តពង្រីកតំលៃវប្បធម៌នៃទឹកដី Tay Nguyen...

leftcenterrightdel
ព្រឹទ្ធាចារ្យ A Chun (ឃុំ Dak Ro Wa) តែងតែខិតខំថែរក្សាវប្បធម៌គង់ឃ្មោះ របស់ជនជាតិ Ba Na

leftcenterrightdel
លោកស្រី Y Hanh (សង្កាត់ Thang Loi)  បានរួមចំណែកធ្វើឱ្យរបបតម្បាញរីកចម្រើនឡើងវិញ

leftcenterrightdel
សិប្បករ A Hung (ភូមិ Kon K'tu ឃុំ Dak Ro Wa) ឆ្លាក់របាំងមុខធ្វើអំពីឈើ

leftcenterrightdel
លោកយាយ Y Muk នៅភូមិ Kon K'tu ត្បាញកន្ត្រក របស់ជនជាតិ Ba Na

បកប្រែដោយ Duy Hoan