ទោះបីជារស់នៅក្នុងតំបន់លំបាកបំផុតក្នុងប្រទេសក៏ដោយ ក៏បងប្អូនជនជាតិនៅតែមានសុទិដ្ឋិនិយម ខិតខំធ្វើការក្នុងផលិតកម្ម និងយកឈ្នះលើដីដ៏លំបាក អាកាសធាតុនៅតំបន់ខ្ពង់រាបថ្ម។ ជនជាតិ Lo Lo នៅ ខេត្តHa Giang  មានជនជាតិ ២ ក្រុម គឺជនជាតិ Lo Lo Den រស់នៅនៅឃុំ Lung Cu ស្រុក Dong Van និងជនជាតិ Lo Lo Hoa រស់នៅនៅស្រុក Meo Vac។

ដោយមានលក្ខណៈពិសេសវប្បធម៌ពិសេស បង្កប់នូវអត្តសញ្ញាណជាតិ ជនជាតិ Lo Lo បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់ជនជាតិចំនួន ៥៤ នៅវៀតណាម ...

leftcenterrightdel
ស្នាមញញឹមរបស់ម្តាយនិងកូនជនជាតិ Lo Lo

leftcenterrightdel
សំលៀកបំពាក់របស់ស្ត្រី Lo Lo

leftcenterrightdel
ភាសុខសាន្តត្រាណនៅផ្ទះ

leftcenterrightdel
ស្ត្រី Lo Lo ជាមួយកន្សែងប្រពៃណី
leftcenterrightdel
ទោះបីជាមានការលំបាកជាច្រើនក៏ដោយ ស្នាមញញឹមតែងតែមានវត្តមាននៅក្នុងខ្ពង់រាបថ្មនេះ

បកប្រែដោយ Duy Hoan